تصاویری از سهبا

سهبا راژمان: سامانه هوشمند برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه

فرم تعیین زمان‌های پیشنهادی توسط استاد

فرم تعیین زمان‌های پیشنهادی توسط استاد

سیستم در حال اجرای روال هوشمند برنامه‌ریزی

سیستم در حال اجرای روال هوشمند برنامه‌ریزی

گزارش برنامه هفتگی گروه

گزارش برنامه هفتگی گروه

سیستم در حال اجرای روال هوشمند برنامه‌ریزی

گزارش برنامه روزانه دانشگاه

نمایش برنامه‌ی هفتگی کلاس‌ها

نمایش برنامه‌ی هفتگی کلاس‌ها

لیست کلیه موارد برنامه‌ریزی‌شده با امکان اعمال فیلتر‌ها متنوع جهت دریافت انواع گزارش‌ها

لیست کلیه موارد برنامه‌ریزی‌شده با امکان اعمال فیلتر‌ها متنوع جهت دریافت انواع گزارش‌ها

تصویری از فرم برنامه‌ریزی دستی (از ویرایش سدف)

تصویری از فرم برنامه‌ریزی دستی (از ویرایش سدف)

مرور و ویرایش برنامه بر مبنای برنامه‌ی هفتگی کلاس

مرور و ویرایش برنامه بر مبنای برنامه‌ی هفتگی کلاس

سهبا - سامانه هوشمند برتامه ریزی آموزشی دانشگاه

شرکت سازه های اطلاعاتی راژمان - خراسان - مشهد

Rajman Information Structures

سهبا: سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی دانشگاه - ویرایش عمومی قابل استفاده دز کلیه دانشگاه های دولتی،‌آزاد، غیرانتفاعی، علمی-کاربردی - ویرایش سدف برای دانشگاه هایی با سیستم سدف - ویرایش پیام نور قابل استفاده در دانشگاه های پیام نور - دانشگاه پیام نور مشهد

 
سازه های اطلاعاتی راژمان - مشهد - خراسان رضوی

سازه‌های اطلاعاتی راژمان

تصاویری از سهبا | سازه‌های اطلاعاتی راژمان

پرتال سازمانی راژمان

Rajman Enterprise Portal

پورتال سازماني راژمان

پرتال سازماني سازه‌های اطلاعاتی راژمان
Template url : https://rajman.org/ سازه‌های اطلاعاتی راژمان سهبا، نشان، نقشه ترافیک، سرویس‌های مبتنی بر موقعیت مکانی، سرویسی‌های مکان مبنا، سرویس‌های مکان محور، نقشه گردشگری، ترافیک آنلاین، مسیریابی، مسیریابی هوشمند، پیشنهاد مسیر، تحلیل ترافیک، مدیریت ترافیک، سهبا، برنامه ریزی هوشمند، سیستم برنامه ریزی هوشمند، LBS، Location-based Services، نقشه آفلاین پرتال سازماني راژمان پرتال سازماني راژمان
پرتال سازماني سازه‌های اطلاعاتی راژمان قدرتمند شده با پرتال سازمانی راژمان و پیاده سازی شده توسط شرکت سازه های اطلاعاتی راژمان
طراحی و پیاده سازی قالب: طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت