مراکز کاربر سهبا (سامانه‌ی هوشمند برنامه‌ریزی آموزشی)
# نام مرکز تاریخ استقرار
۱ دانشگاه پیام‌نور کشور (بیش از ۵۰۰ دانشکده در سراسر کشور) ۱۳۹۲
۲ دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (دانشکده‌ی مهندسی) ۱۳۹۲
۳ دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۲
۴ دانشگاه سراسری قوچان ۱۳۹۳
۵ دانشگاه پیام نور مشهد
۱۳۹۰
۶ موسسه آموزش عالی بهار ۱۳۹۱
۷ موسسه آموزش عالی شاندیز ۱۳۹۴
۸ موسسه آموزش عالی فردوس ۱۳۹۴

سهبا

سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

Rajman Information Structures - سازه های اطلاعاتی راژمان

rajman information structures محصولات سهبا:
  • توسعه سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور مشهد
  1. سهبا
  2. سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی راژمان
سهبا
سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی
 
سازه های اطلاعاتی راژمان - مشهد - خراسان رضوی

سازه‌های اطلاعاتی راژمان

مراکز کاربر سهبا (سامانه‌ی هوشمند برنامه‌ریزی آموزشی) | سازه‌های اطلاعاتی راژمان

پرتال سازمانی راژمان

Rajman Enterprise Portal

پورتال سازماني راژمان

پرتال سازماني سازه‌های اطلاعاتی راژمان
Template url : https://rajman.org/ شرکت سازه های اطلاعاتی راژمان, لیست سازمان های کاربر و مشتریان سهبا راژمان راژمان, سهبا, سهبا راژمان, سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزش, دانشگاه, برنامه ریزی آموزش, rajman, rajman information structures, mashhad, mashad, sahba, intelligent time tabling پرتال سازماني راژمان پرتال سازماني راژمان
پرتال سازماني سازه‌های اطلاعاتی راژمان قدرتمند شده با پرتال سازمانی راژمان و پیاده سازی شده توسط شرکت سازه های اطلاعاتی راژمان
طراحی و پیاده سازی قالب: طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت