صفحه اصلی مشتریان
مشتریان
سرویس‌های مکان‌مبنا شهروندی و گردشگری (LBS: Location-based Services)
# نام محصولکارفرما
۱

نقشه‌ی همراه تهران

مشاهده‌ی نسخه‌ی اندروید در کافه بازار / گوگل پلی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

شرکت کنترل ترافیک تهران

۲ نقشه‌ی همراه مشهد

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد

سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک مشهد

۳ نقشه‌ی ترافیک و حمل‌ونقل هوشمند اصفهان

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان

شرکت مهندسی نیک‌اندیش

مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان

۴ نقشه‌ی همراه شیراز
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز
۵ نقشه‌ی جامع کرج سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کرج 
۶ نقشه‌ی جامع ترافیک و حمل‌ونقل هوشمند اهواز

مدیریت ITS‌ معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اهواز

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اهواز

۷ نقشه‌ی اطلاع‌رسانی، ترافیک و مسیریابی قم

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات شهرداری قم

مرکز کنترل هوشمند ترافیک قم

۸ نقشه ترافیک آنلاین قزوین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین
۹ نقشه‌ی اطلاع‌رسانی، گردشگری و مسیریابی منطقه‌ی کاشان شهرداری کاشان
۱۰ نقشه‌ی اطلاع‌رسانی، ترافیک و مسیریابی همدان

معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری همدان

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان
۱۱ ثقشه‌ی اطلاع‌رسانی و گردشگری همراه اراک
شهرداری اراک
۱۲ نقشه‌ی شعب میزان موسسه‌ی مالی و اعتباری میزان
۱۳ نقشه‌ی تفریحی و گردشگری جزیره‌ی کیش -
۱۴ نقشه‌ی همراه قشم -

نقشه راژمان

Rajman Information Structures - سازه های اطلاعاتی راژمان

rajman information structures محصولات نقشه:
 • توسعه نقشه خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
 • توسعه نقشه ترافیک شهر قزوین سمعاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین
 • توسعه نقشه ترافیک شهر مشهد سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد
 • توسعه سامانه ثبت مکانیزه تصادفات مشهد پلیس راهور شخراسان رضوی
 • توسعه نقشه مدیریت ناوگان avl شرکت ره نگار گستر
 • توسعه نقشه جانمایی جایگاه های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی
 1. نقشه راژمان
 2. نقشه مبتنی بر راژمان
نقشه راژمان چیست؟
webgisچیست؟ سازمانی راژمان را بکار می برند.
 
سازمان‌های کاربر نرم‌افزارهای تخصصی مبتنی بر اطلاعات مکانی
# نام سازمان تاریخ استقرار
۱ سامانه‌ی WebGIS مرکزی و TIC سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد ۱۳۹۱
۲ سامانه‌ی ثبت مکانیزه و تحلیل مکانی تصادفات مشهد، پلیس راهور استان خراسان رضوی ۱۳۹۱
۳ نقشه جانمایی مهندسی جایگاه‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی ۱۳۹۱
۴ نقشه خدمات مدیریت ناوگان AVL شرکت ره‌نگار گستر ۱۳۹۰
۵ نقشه خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی ۱۳۹۰

نقشه راژمان

Rajman Information Structures - سازه های اطلاعاتی راژمان

rajman information structures محصولات نقشه:
 • توسعه نقشه خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
 • توسعه نقشه ترافیک شهر قزوین سمعاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین
 • توسعه نقشه ترافیک شهر مشهد سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد
 • توسعه سامانه ثبت مکانیزه تصادفات مشهد پلیس راهور شخراسان رضوی
 • توسعه نقشه مدیریت ناوگان avl شرکت ره نگار گستر
 • توسعه نقشه جانمایی جایگاه های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی
 1. نقشه راژمان
 2. نقشه مبتنی بر راژمان
نقشه راژمان چیست؟
webgisچیست؟ سازمانی راژمان را بکار می برند.
 
مراکز کاربر سهبا (سامانه‌ی هوشمند برنامه‌ریزی آموزشی)
# نام مرکز تاریخ استقرار
۱ دانشگاه پیام‌نور کشور (بیش از ۵۰۰ دانشکده در سراسر کشور) ۱۳۹۲
۲ دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (دانشکده‌ی مهندسی) ۱۳۹۲
۳ دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۲
۴ دانشگاه سراسری قوچان ۱۳۹۳
۵ دانشگاه پیام نور مشهد
۱۳۹۰
۶ موسسه آموزش عالی بهار ۱۳۹۱
۷ موسسه آموزش عالی شاندیز ۱۳۹۴
۸ موسسه آموزش عالی فردوس ۱۳۹۴

سهبا

سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

Rajman Information Structures - سازه های اطلاعاتی راژمان

rajman information structures محصولات سهبا:
 • توسعه سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور مشهد
 1. سهبا
 2. سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی راژمان
سهبا
سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی
 
سازمان های کاربر پرتال سازمانی
# نام سازمان تاریخ استقرار
۱ اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی ۱۳۸۵
۲ سازمان امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی ۱۳۸۷
۳ سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد ۱۳۸۷
۴ شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی ( توسعه خدمات الکترونیک ) ۱۳۸۷
۵ اداره استاندارد خراسان شمالی ۱۳۸۷
۶ انجمن مدیران صنایع خراسان ۱۳۸۷
۷ شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی خراسان رضوی ۱۳۸۷
۸ سرمایه گذاری خارجی استان خراسان رضوی ۱۳۸۷
۹ شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی ۱۳۸۸
۱۰ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد ۱۳۸۹
۱۱ شهرداری ثامن مشهد و شرکت مسکن‌سازان ثامن ۱۳۸۹
۱۴ شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی ۱۳۹۰
۱۵ شرکت مهندسی ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی
۱۳۹۱

پرتال سازمانی راژمان - پورتال سازمانی راژمان

Rajman Information Structures - سازه های اطلاعاتی راژمان

rajman information structures محصولات پرتال سازمانی:
 • توسعه پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
 • توسعه پرتال سازمان امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی
 • توسعه پرتال و خدمات الکترونیک سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد
 • خدمات الکترونیک پرتال شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی
 • توسعه پرتال و خدمات الکترونیک شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
 • توسعه پرتال اداره استاندارد خراسان شمالی
 • توسعه پرتال انجمن مدیران صنایع خراسان
 • توسعه پرتال شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی خراسان رضوی
 • توسعه پرتال سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد
 • توسعه پرتال شهرداری ثامن مشهد
 • توسعه پرتال شرکت مسکن سازان ثامن
 • توسعه پرتال سرمایه گذاری خارجی استان خراسان رضوی
 • توسعه پرتال شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی
 • توسعه پرتال شرکت مهندسی ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی
 1. پرتال سازمانی راژمان
 2. پرتال اداری راژمان
 3. پرتال صنعتی راژمان
 4. پرتال آموزشی راژمان
 5. پورتال تخصصی صنایع
 6. پورتال تخصصی سازمانهای دولتی
پرتال چیست؟
پرتال سازمانی چیست؟
جایگاه پرتال سازمانی در ادارات دولتی ایران، سازمانهای دولتی مشهد و نگرش بر پرتال سازمانی
نقش فناوری اطلاعات و سیستم های مبتنی بر وب
وب و پرتال های دولتی ایران - پرتال های سازمانی در مشهد - لیست سازمانهای دولتی مشهد که پرتال سازمانی راژمان را بکار می برند.
 
سازمان های کاربر سازمان الکترونیک
# نام سازمان تاریخ استقرار
۱ سازمان کار و امور اجتماعی خراسان رضوی ۱۳۸۶
۲ اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ۱۳۸۷
۳ دانشگاه فردوسی مشهد (28 دانشکده و اداره تابعه) ۱۳۸۵
۴ استانداری قم (خرید مجوز نرم افزار برای شبکه دولت و ادارات دولتی استان قم) ۱۳۸۶
۵ اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی ۱۳۸۶
۶ سازمان امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی ۱۳۸۷
۷ اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی ۱۳۸۸
۸ گمرکات خراسات جنوبی ۱۳۸۵
۹ دانشگاه قم و دانشکده های تابعه ۱۳۸۶
۱۰ اداره کل امور عشایر خراسان رضوی ۱۳۸۶
۱۱ مدرسه عملیه نواب ۱۳۸۹

سازمان الکترونیک راژمان - سیستم دبیرخانه الکترونیک

محصولات سازمان الکترونیک: سیستم سازمان الکترونیک راژمان مشتمل بر دبیرخانه الکترونیک، آرشیو اسناد سازمانی، تولید فرم های سازمانی، تقویم، پست الکترونیک ،پرتال سازمان الکترونیک، تلفن گویا و فکس سرور، سیستم مبتنی بر وب واقعی، پیاده سازی تحت وب با Ajaxبی نیاز از هرگونه برنامه جانبی و ActiveX، ارائه الکترونیک خدمات با وب سرویس، رابط کاربری بسیار ساده و توانمند، کارایی مطلوب در حجم وسیع کاربران و مکاتبات.

سازمان الکترونیک راژمان مبتنی بر تکنولوژی آجاکس . گردش اسناد و کارتابل الکترونیک در سازمان الکترونیک راژمان، مشتریان سازمان الکترونیک راژمان : سازمان الکترونیک سازمان کار و امور اجتماعی خراسان رضوی، سازمان الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان الکترونیک راژمان در اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، گمرکات خراسات جنوبی، دانشگاه قم و دانشکده های تابعه، سازمان امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی،اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، اداره کل امور عشایر خراسان رضوی. ویژگیهای سازمان الکترونیک راژمان - سازمان الکترونیک چیست؟ دبیرخانه الکترونیک راژمان چیست؟ سیستم گردش مکاتبات راژمان چگونه کار می کند؟

 


سازه های اطلاعاتی راژمان - مشهد - خراسان رضوی

سازه‌های اطلاعاتی راژمان

مشتریان | سازه‌های اطلاعاتی راژمان

پرتال سازمانی راژمان

Rajman Enterprise Portal

پورتال سازماني راژمان

پرتال سازماني سازه‌های اطلاعاتی راژمان
Template url : https://rajman.org/ سازه‌های اطلاعاتی راژمان سهبا، نشان، نقشه ترافیک، سرویس‌های مبتنی بر موقعیت مکانی، سرویسی‌های مکان مبنا، سرویس‌های مکان محور، نقشه گردشگری، ترافیک آنلاین، مسیریابی، مسیریابی هوشمند، پیشنهاد مسیر، تحلیل ترافیک، مدیریت ترافیک، سهبا، برنامه ریزی هوشمند، سیستم برنامه ریزی هوشمند، LBS، Location-based Services، نقشه آفلاین پرتال سازماني راژمان پرتال سازماني راژمان
پرتال سازماني سازه‌های اطلاعاتی راژمان قدرتمند شده با پرتال سازمانی راژمان و پیاده سازی شده توسط شرکت سازه های اطلاعاتی راژمان
طراحی و پیاده سازی قالب: طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت