دبیرخانه الکترونیک

در این زیر سیستم کلیه فعالیت های مربوط به امور دبیرخانه سازمان مدیریت می شود. اصلی ترین عناوین فعالیت های این بخش عبارت است از:

  • ثبت نامه های وارده و صادره
  • ارسال و دریافت نامه ها با استفاده از
  • پست الکترونیک
  • سرویس های وب
  • ECE
  • Fax
  • Print
  • مشاهده و جستجو نامه های ثبت شده سازمان
  • رزرو شماره
  • بایگانی دبیرخانه
سازمان الکترونیک, سازمان الکترونیک راژمان, اتوماسیون, گردش مکاتبات, گردش مکاتبات راژمان, rajman, office automation دبیرخانه اکترونیک و چارت سازمانی
محصولات سازمان الکترونیک: سیستم سازمان الکترونیک راژمان مشتمل بر دبیرخانه الکترونیک، آرشیو اسناد سازمانی، تولید فرم های سازمانی، تقویم، پست
 
سازه های اطلاعاتی راژمان - مشهد - خراسان رضوی

سازه‌های اطلاعاتی راژمان

دبیرخانه الکترونیک | سازه‌های اطلاعاتی راژمان

پرتال سازمانی راژمان

Rajman Enterprise Portal

پورتال سازماني راژمان

پرتال سازماني سازه‌های اطلاعاتی راژمان
Template url : http://rajman.org/ شرکت سازه های اطلاعاتی راژمان, دبیرخانه الکترونیک: ثبت نامه وارده صادره, پست الکترونیک, جستجوی نامه, رزرو شماره, بایگانی دبیرخانه, ECE, Fax, Print راژمان, دبیرخانه الکترونیک, نامه صادره, وارده, پست الکترونیک, سرویس وب, رزرو شماره, بایگانی دبیرخانه, ece, fax, print, rajman, rajman information structures پرتال سازماني راژمان پرتال سازماني راژمان
پرتال سازماني سازه‌های اطلاعاتی راژمان قدرتمند شده با پرتال سازمانی راژمان و پیاده سازی شده توسط شرکت سازه های اطلاعاتی راژمان
طراحی و پیاده سازی قالب: طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت